Os Reis Magos visitan Antas de Ulla este venres nunha máxica festa para a infancia

O Concello de Antas de Ulla recibe este venres, 5 de xaneiro, a visita das súas maxestades, os Reis Magos de Oriente, cunha gran festa dirixida á rapazada da vila. A festa celebrarase na Praza Nova entre as 16.00 e as 20.00.

A celebración inclúe unha festa con inchables e animación musical, co DJ David Expósito. Os Reis Magos de Oriente tamén acudirán á festa para saudar á rapazada de Antas de Ulla e recoller as cartas cos seus desexos.

“Este venres será unha tarde chea de maxia, antes da noite máis especial do ano para os máis pequenos da casa. Animamos a toda a veciñanza a achegarse á festa, desfrutar coas actividades e saudar aos Reis Magos durante a súa visita á vila”, sinala Pilar García Porto, alcaldesa de Antas de Ulla.

O servizo de Madrugadores do Concello de Antas de Ulla organiza varias actividades de concienciación pola Semana das Persoas Xordas

O servizo de Madrugadores do Concello de Antas de Ulla organizou esta semana varias actividades de concienciación para os nenos e nenas con motivo da celebración da Semana Internacional das Persoas Xordas.

“O servizo de Madrugadores, ofertado polo Concello de Antas de Ulla, pretende ser un espazo de conciliación familiar e laboral, no que ademais de realizar un almorzo saudable tamén se levan a cabo actividades de concienciación, ocio e tempo libre”, asegura a alcaldesa, Pilar García Porto.

Con motivo da celebración da Semana Internacional das Persoas Xordas, no servizo de madrugadores realizáronse varias actividades para coñecer a linguaxe de signos, ademais de crear conciencia sobre cuestións ás que as persoas xordas se enfrontan na súa vida cotiá.

Explicándolles aos nenos e nenas a celebración desta semana, preténdese reivindicar e visibilizar a realidade das persoas xordas ante o mundo, onde teñan cabida as súas demandas en cuestións de dereitos e onde se pon en valor a riqueza da cultura xorda.

A Biblioteca de Antas de Ulla convoca o Certame de Narración e Debuxo Infantil Letras Galegas 2023

A Biblioteca de Antas Ulla convoca o CERTAME DE NARRACIÓN E DEBUXO INFANTIL LETRAS GALEGAS 2023 na súa fase local de acordo coas seguintes bases:

1.- Poden participar todas as nenas e nenos con:

A) Narracións, en galego, cunha extensión máxima de 1 folio por unha soa cara, sobre o tema proposto a continuación:

“Libros para xogar, libros para vivir”. Hai libros que invitan a xogar: libros pop-ups, libros con sons ou mesmo con olores, libros para buscar e atopar, libros con xogos de enxenio… Mais tamén usamos os libros cando xogamos a ser mestres, ou escritoras ou
mesmo cando xogamos a ter unha libraría ou a traballar nunha biblioteca.

XOGAR + LER = VIVIR

B) Debuxos, feitos sobre papel ou cartolina tamaño DIN A4, sobre o tema proposto a continuación:

“Libros para xogar, libros para vivir”. Hai libros que invitan a xogar: libros pop-ups, libros con sons ou mesmo con olores, libros para buscar e atopar, libros con xogos de enxenio… Mais tamén usamos os libros cando xogamos a ser mestres, ou escritoras ou
mesmo cando xogamos a ter unha libraría ou a traballar nunha biblioteca.

XOGAR + LER = VIVIR

2.- Cada autor pode presentar cantos traballos desexe, mecanografados, escritos a computador ou a man; neste último caso sempre a bolígrafo e nunca a lapis. Con cada traballo, acompañarase unha folla co nome e demais datos do autor.

3.- Establécense tres categorías: A, ata 8 anos, B, de 9 a 11 anos, C, de 12 a 16 anos.

4.- O prazo de presentación dos traballos rematará o vindeiro 12 de maio, debendo ser entregados polos seus autores na BIBLIOTECA MUNICIPAL.

5.- O xurado, formado por persoas entendidas na materia, seleccionará por cada modalidade e categoría un máximo de 3 traballos.

6.- Os traballos premiados nesta fase local participarán na fase provincial do Certame, convocada pola Biblioteca Pública de Lugo, co patrocinio da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia.

7.- Os traballos premiados pasarán a ser propiedade da Biblioteca Pública que se reserva o dereito de publicación dos mesmos.

8.- Todas as incidencias non previstas nestas bases serán resoltas polo xurado.

9.- A presentación das obras a este Certame supón a aceptación das presentes bases.

A Axencia Galega de Infraestruturas asumirá a xestión das actuacións para a execución das obras de construción dun novo centro de saúde en Antas de Ulla

A Axencia Galega de Infraestruturas asumirá a xestión das actuacións para a execución das obras de construción dun novo centro de saúde en Antas de Ulla.

Enlace á publicación da resolución publicada no DOG deste xoves 16 de marzo de 2023: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230316/AnuncioC3K1-080323-0002_gl.html

O contedor de fracción orgánica chega ao Concello de Antas de Ulla

A partir deste ano o concello de Antas de Ulla sumarase aos concellos galegos que teñen implantado nas súas rúas o contedor de fracción orgánica.

Deste xeito, o concello avanza no cumprimento das obrigas legais recollidas na lei de residuos galega, onde se establece que os concellos deberán instaurar antes do 31 de decembro de 2023 a recollida separada dos residuos de tipo orgánico.

Este programa consiste na instalación do quinto contedor polo Concello, que terán unha capacidade de 240 litros e estarán dotados dun peche con chave, co fin evitar o depósito neles de residuos de tipo non orgánico. A participación na nova recollida e a solicitude da correspondente chave é totalmente de balde e pode facerse no teléfono do Concello, 982 37 92 51 ou escribindo a concello.antasdeulla@eidolocal.es. No momento da inscrición deberá indicarse un nome e teléfono de contacto así como o enderezo do establecemento.

A este respecto, o tipo de residuos admitidos indicarase no propio contedor. De xeito xeral, admitiranse: restos de alimentos, tanto cociñados como crús, papel de cociña usado, pousos de café e pequenos restos de plantas, entre outros. En todo caso, debe terse presente que o depósito de residuos no contedor deberá facerse en bolsa compostable xa que o residuo recollido será tratado na planta de compostaxe da Sociedade Galega de Medio Ambiente.

Coa fin de dar a coñecer o funcionamento do novo contedor, o Concello de Antas de Ulla desenvolverá durante estes primeiros meses de arranque do proxecto unha campaña de comunicación que incluirá a preparación de material divulgativo para a cidadanía e a realización de chamadas e visitas individuais aos grandes xeradores de fracción orgánica.

A Biblioteca Pública Municipal de Antas de Ulla convoca o certame de poesía infantil ‘Nadal 2022’

A Biblioteca Pública Municipal de Antas de Ulla convoca o certame de poesía infantil ‘Nadal 2022’ cuxas bases vén de facer públicas a través da páxina web do Concello de Antas de Ulla e das redes sociais oficias.

BASES:

1.- Poden participar todos os nenos e nenas, con poemas cuxa temática sexa ‘O NADAL’.

2.- Establécense tres categorías : A: ata 8 anos; B: de 9 a 11 anos; e C; de 12 a 16 anos.

3.- Cada autor/a poderá presentar cantos traballos desexe. Os poemas estarán redactados en galego cunha extensión máxima dun folio por unha soa cara, e poderán presentarse mecanografados, escritos a computadora ou a man; neste último caso sempre a bolígrafo e nunca a lapis. Con cada traballo, acompañarase unha folla co nome e demais datos do autor/a.

4.- O prazo de presentación dos poemas rematará o 30 de decembro de 2022, debendo ser entregados polos seus autores/as na Biblioteca Pública Municipal.

5.- Un xurado, formado por entendidos na materia, seleccionará por cada modalidade e categoría un máximo de tres traballos. Os autores/as seleccionados recibirán cadanseu diploma e libros.

6. -Os traballos premiados nesta fase local, participarán na fase provincial do Certame, convocado pola Biblioteca Pública de Lugo, co patrocinio da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidade da Xunta de Galicia.

7.- O fallo do xurado local farase público na primeira quincena de xaneiro do 2023.

8.- Os traballos premiados pasarán a ser propiedade da Biblioteca Pública de Lugo que

se reserva o dereito de publicación dos mesmos.

9.- Todas as incidencias non previstas nestas bases serán resoltas polo xurado.

10.- A presentación das obras a este certame supoñen a aceptación das presentes bases.

O Concello de Antas de Ulla organiza dúas actividades dirixidas ás veciñas con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller

Co gallo da celebración, o 25 de novembro, do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, desde o Concello de Antas de Ulla, vanse levar a cabo 2 actividades dirixidas ás veciñas de Antas de Ulla e enfocadas a fomentar o empoderamento persoal como ferramenta clave para acadar uns niveis de autoestima, autocoidado e desenvolvemento persoal adecuados. Potenciar unha visión positiva dunha mesma fai que confiemos máis nas nosas capacidades e no poder de cambiar aquilo que non nos gusta.
Afortunadamente, a sociedade actual está a cambiar, pero aínda queda moito camiño por percorrer no ámbito da igualdade e o respecto cara á muller, por iso desde o Concello se programaron estas actividades gratuítas, encamiñadas a potenciar o empoderamento das veciñas de Antas de Ulla:
• Curso de autodefensa para mulleres, ante situacións violentas, organizado pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, co que se pretende ensinar ás mulleres participantes técnicas para poder defenderse ante un caso de agresión ou de perigo.
• Curso de asesoría de automaquillaxe, subvencionado con cargo ao Pacto de Estado contra a violencia de xénero, como ferramenta de empoderamento feminino a través da autoestima.
Información e inscricións no Concello de Antas de Ulla.
POR UNHA SOCIEDADE LIBRE DE VIOLENCIA DE XÉNERO