Composición da Corporación logo das derradeiras eleccións locais, celebradas o 26 de maio de 2019.

   –    Polo PARTIDO POPULAR (PP):

D. JAVIER VARELA PÉREZ

D. JOSÉ ROBUSTIANO TABOADA FRIAS

D. RAMÓN FERNÁNDEZ GARCÍA

D. LUIS ALBERTO GALEGO CARNERO

D. SANTIAGO SARANDESES VILA

D. ANÍBAL MARTÍNEZ VÁZQUEZ

   –    Polo PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA – PSOE (PSdeG-PSOE):

Dª. MARÍA DEL PILAR GARCÍA PORTO

D. JOSÉ MANUEL QUINTÁ ROJO

Dª. ANA MARÍA GUERREIRO GÓMEZ

D. ALEXIS OURO COTO

   –    Por ALTERNATIVA VECIÑAL DE ANTAS DE ULLA (AVA):

Dª. DIGNA GONTÁ CASTIÑEIRA