Composición da Corporación Municipal despois das últimas eleccións locais, celebradas o 28 de maio de 2023.

Partido Socialista de Galicia (PSdeG-PSOE):

Dª. MARÍA DEL PILAR GARCÍA PORTO

D. JOSÉ MANUEL QUINTÁ ROJO

Dª. ANA MARÍA GUERREIRO GÓMEZ

D. JOSÉ OURO MARIÑO

D. JOSÉ MANUEL ALMUIÑA GUERREIRO

Partido Popular (PP):

D. JAVIER VARELA PÉREZ

D. JOSÉ ROBUSTIANO TABOADA FRÍAS

D. JOSÉ LUIS GARCÍA CABANAS

D. LUIS ALBERTO GALEGO CARNERO