Saída Antas Chegada Liña Días Empresa
07:20 07:20 08:15 Antas-Lugo Laborais Monbus
07:15 09:30 10:20 Vigo-Lugo Laborais Monbus
09:15 11:30 12:30 Vigo-Lugo Laborais+sábados Monbus
11:30 13:45 14:45 Vigo-Lugo Laborais+sábados Monbus
15:15 17:30 18:40 Vigo-Lugo Laborais+sábados Monbus
18:15 20:30 21:30 Vigo-Lugo Laborais+sábados Monbus
07:00 07:30 09:45 Lugo-Vigo Laborais Monbus
09:30 10:15 12:35 Lugo-Vigo Laborais+sábados Monbus
12:00 12:45 15:00 Lugo-Vigo Laborais+sábados Monbus
15:00 15:45 17:35 Lugo-Vigo Laborais+sábados Monbus
18:30 19:15 21:00 Lugo-Vigo Laborais+sábados Monbus
19:00 20:00 20:35 Lugo-Lalín Laborais Monbus
07:50 07:50 09:35 Antas – Santiago Laborais Lázara
13:35 13:35 15:20 Antas – Santiago Laborais Lázara
09:05 09:05 10:45 Antas – Santiago Sábados e festivos Lázara
18:05 18:05 19:45 Antas – Santiago Domingos Lázara
10:00 11:45 11:45 Santiago – Antas Laborais Lázara
17:00 18:45 18:45 Santiago – Antas Laborais e festivos Lázara
19:30 21:15 21:15 Santiago – Antas Venres (agás verán) Lázara
20:00 21:45 21:45 Santiago – Antas Domingos Lázara
07:45 07:45 08:20 Antas – Chantada Laborais Díaz
14:10 15:00 15:00 Chantada – Antas Laborais Díaz
Nota: En datas como o verán, vacacións de Semana Santa, Nadal, etc; algúns horarios poden sufrir variacións ou ser suprimidos determinados servizos; por elo convén confirmar coas empresas os itinerarios e adecuación horaria.
Monbús: 902 292900. Lázara: 986580485. Díaz: 608 357799