O Concello de Antas de Ulla publicou hoxe na súa sede electrónica as convocatorias de tres procesos de selección de persoal.

As convocatorias son para catro prazas de operarios/as de servizos múltiples, un traballador/a social e un educador/a social.

Podedes consultar toda a información sobre a convocatoria en: https://concellodeantas.sedelectronica.gal/board

Grazas polo voso interese!