O Concello de Antas de Ulla publica hoxe as bases que rexerán a convocatoria para a contratación de tres socorristas durante dous meses e medio.

Serán contratacións a xornada completa para traballar durante a tempada estival na piscina municipal (desde o 1 de xullo).

Bases da convocatoria: https://concellodeantas.sedelectronica.gal/board