O Concello de Antas de Ulla implanta nas súas rúas o contedor marrón para comezar a recollida da fracción orgánica.

 

 

 

 

 

“Deste xeito, no concello avanzamos no cumprimento das obrigas legais recollidas na recente lei de residuos estatal, onde se establece que os concellos deberán instaurar antes do 31 de decembro de 2023 a recollida separada dos residuos de tipo orgánico”, explica a alcaldesa, Pilar García Porto.

Este programa consiste na instalación do contedor marrón na rúa, que se centrará na área urbana do concello, así como ao longo da nacional 640 ao seu paso por Santo Estevo de Castro Amarante, San Xoán de Antas e Santiago de Dorra, dando servizo aos establecementos de grandes xeradores de refugallo orgánico como as superficies de alimentación, panaderías, froitarías e integrantes do canal Horeca.

De igual xeito, pretendese dar servizo ás vivendas que se atopen a menos de 150 metros da localización destes contedores marróns.

Os contedores, que terán unha capacidade de 240 litros están dotados dun peche con chave, co fin evitar o depósito neles de residuos de natureza distinta da orgánica e poder asegurar unha participación responsable.

A este respecto, o tipo de residuos admitidos indicarase no propio contedor, permitíndose: restos de alimentos, tanto cociñados como crús, papel de cociña usado, pousos de café e pequenos restos de plantas e céspede, entre outros.

O depósito de residuos no contedor deberá facerse sempre en bolsas compostables, residuos que finalmente serán tratados na planta de compostaxe de Sogama (Sociedade Galega de Medio Ambiente).

A participación na nova recollida, a solicitude da correspondente chave, así como de bolsas compostables é totalmente de balde e pode facerse no teléfono do concello, 982 37 92 51 ou escribindo a concello.antasdeulla@eidolocal.es.

No momento da inscrición deberá indicarse un nome e teléfono de contacto así como o enderezo da vivenda ou establecemento, deste xeito, os usuarios inscritos contarán dende o ano 2024 cunha bonificación do 30 % no recibo da prestación do servizo de recollida de lixo.

Esta bonificación, será tamén de aplicación aos usuarios do programa de compostaxe doméstica no que leva traballando o equipa técnica do Concello de Antas de Ulla dende o ano 2020.

Co fin de dar a coñecer o funcionamento do novo contedor, o concello de Antas de Ulla está a desenvolver unha campaña de comunicación dirixida á cidadanía e aos grandes produtores de fracción orgánica do concello, a que dará continuidade durante todo o ano 2024.

Este proxecto atópase cofinanciado pola Xunta de Galicia a o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico a través dos Fondos Next Generation da UE.