Co gallo da celebración, o 25 de novembro, do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, desde o Concello de Antas de Ulla, vanse levar a cabo 2 actividades dirixidas ás veciñas de Antas de Ulla e enfocadas a fomentar o empoderamento persoal como ferramenta clave para acadar uns niveis de autoestima, autocoidado e desenvolvemento persoal adecuados. Potenciar unha visión positiva dunha mesma fai que confiemos máis nas nosas capacidades e no poder de cambiar aquilo que non nos gusta.
Afortunadamente, a sociedade actual está a cambiar, pero aínda queda moito camiño por percorrer no ámbito da igualdade e o respecto cara á muller, por iso desde o Concello se programaron estas actividades gratuítas, encamiñadas a potenciar o empoderamento das veciñas de Antas de Ulla:
• Curso de autodefensa para mulleres, ante situacións violentas, organizado pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, co que se pretende ensinar ás mulleres participantes técnicas para poder defenderse ante un caso de agresión ou de perigo.
• Curso de asesoría de automaquillaxe, subvencionado con cargo ao Pacto de Estado contra a violencia de xénero, como ferramenta de empoderamento feminino a través da autoestima.
Información e inscricións no Concello de Antas de Ulla.
POR UNHA SOCIEDADE LIBRE DE VIOLENCIA DE XÉNERO