Turismo en Antas de Ulla

O Concello de Antas de Ulla ofrece asistencia ós maiores de 65 anos para presentar a declaración da renda

25/04/2024
O Concello de Antas de Ulla, en colaboración coa Axencia Tribuitaria, porá en marcha un servicio gratuíto de asistencia para que os veciños e veciñas maiores de 65 anos reciban asistencia para presentar a súa declaración da renda dende as oficinas municipais. O Concello contará cun posto de atención ó cidadán no que se ofrecerá […]

Seguir lendo

O Concello de Antas de Ulla pon en marcha unha campaña de trampeo de velutinas para evitar a formación de niños

23/04/2024
O Concello de Antas de Ulla puxo en marcha con fondos propios unha campaña de trampeo de vespas velutinas. “En concreto, instalamos 100 trampas xeolocalizadas por todo o concello para a captura de vespas raíñas, evitando desta forma a formación de niños”, explica a alcaldesa de Antas de Ulla, Pilar García Porto. O Concello de […]

Seguir lendo

O Concello de Antas de Ulla publica o listado definitivo de admitido/as no proceso de selección de persoal interino para o posto de Secretaría-Intervención

18/04/2024
O Concello de Antas de Ulla publica o listado definitivo de admitido/as no proceso de selección de persoal interino para o posto de Secretaría-Intervención e as datas do proceso de selección. A realización dos exercicios da fase de oposición terá lugar o día 25 de abril na Casa do Concello de Antas de Ulla, a […]

Seguir lendo

O Concello de Antas de Ulla publica o listado provisional de admitido/as no proceso de selección de persoal interino para o posto de Secretaría-Intervención

10/04/2024
Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión ao proceso e examinada a documentación, quedou aprobada a relación provisional de aspirantes admitido/as e excluídos/as. Publicada no Taboleiro de Anuncios do Concello, así como na sede electrónica. Os/as interesado/as dispoñen dun prazo de 3 días hábiles para a subsanación de defectos ou omisións, e para […]

Seguir lendo

O Concello de Antas de Ulla publica as bases reguladoras da bolsa para a selección de persoal interino

02/04/2024
O obxecto destas bases é a regulación da bolsa para a selección do persoal interino para o desempeño de postos reservados a persoal funcionario da administración local con habilitación de carácter nacional no Concello de Antas de Ulla. Toda a información publicouse no BOP de Lugo o día 26 de marzo: https://www.deputacionlugo.gal/gl/node/80736  

Seguir lendo