Turismo en Antas de Ulla

O Concello de Antas de Ulla publica o listado definitivo de admitido/as no proceso de selección de persoal interino para o posto de Secretaría-Intervención

18/04/2024
O Concello de Antas de Ulla publica o listado definitivo de admitido/as no proceso de selección de persoal interino para o posto de Secretaría-Intervención e as datas do proceso de selección. A realización dos exercicios da fase de oposición terá lugar o día 25 de abril na Casa do Concello de Antas de Ulla, a […]

Seguir lendo

O Concello de Antas de Ulla publica o listado provisional de admitido/as no proceso de selección de persoal interino para o posto de Secretaría-Intervención

10/04/2024
Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión ao proceso e examinada a documentación, quedou aprobada a relación provisional de aspirantes admitido/as e excluídos/as. Publicada no Taboleiro de Anuncios do Concello, así como na sede electrónica. Os/as interesado/as dispoñen dun prazo de 3 días hábiles para a subsanación de defectos ou omisións, e para […]

Seguir lendo

O Concello de Antas de Ulla publica as bases reguladoras da bolsa para a selección de persoal interino

02/04/2024
O obxecto destas bases é a regulación da bolsa para a selección do persoal interino para o desempeño de postos reservados a persoal funcionario da administración local con habilitación de carácter nacional no Concello de Antas de Ulla. Toda a información publicouse no BOP de Lugo o día 26 de marzo: https://www.deputacionlugo.gal/gl/node/80736  

Seguir lendo

O Concello de Antas de Ulla remata unhas obras para mellorar a accesibilidade da casa consistorial

25/03/2024
O Concello de Antas de Ulla rematou unhas obras para mellorar a accesibilidade do edificio da Casa Consistorial, dándolle así un mellor servizo aos veciños e veciñas. O concello contra agora cun novo ascensor, baños adaptados a persoas con mobilidade reducida e unha porta acristalada de acceso, mellorando así a eficiencia enerxética das instalacións. “Unhas […]

Seguir lendo

O Concello de Antas de Ulla contrata a reforma da Casa da Cultura tras meses de intensas xestións “pola neglixencia do anterior goberno local”

12/02/2024
O Concello de Antas de Ulla contratou oficialmente esta mesma mañá a reforma da Casa da Cultura de Antas de Ulla, tras varios meses de intensas xestións “para arranxar coa maior celeridade a neglixencia do anterior goberno local”. As obras estarán rematadas a finais de verán. Tras o acto administrativo desta mañá de sinatura do […]

Seguir lendo