Moi perto da aldea de San Fiz, pode accederse (a pe) a unha amplia zona de petroglifos, situados na ladeira do monte Farelo.
Axustándose ás definicións mais puras deste tipo de graburas, os petroglifos do Farelo conforman sucos en U sobre da pedra granítica abondosa na zona.
Predominan as espirais típicas doutros lugares de Galicia, cuxa interpretación varía moito segundo os diferentes estudosos da materia. Dende mapas ata alusións á morte ou a espíritus sagrados.
Tamén a datación deste tipo de expresións artísticas non adoita ser doada. Diferentes autores inclínanse por consideralos procedentes de entre o II e o I Milenios antes de Cristo (na Idade do Bronce).