Localización
ubicacion

Servizos ó cidadán

Libros

OFICINAS DE ATENCIÓN Ó CIDADÁN - -fotoEn horario de 8,00 a 14,30 de luns a venres, as Oficinas Municipais están ó dispor dos cidadáns para realizar todo tipo de xestións vencelladas coa Administración Local, tales como:
- Inscrición ou modificacións no Padrón Municipal.
- Alta no Abastecemento Domiciliario de Augas.
- Obtención do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
- Inscrición no Rexistro Municipal de Ciclomotores.
- Inscrición no Rexistro Municipal de Animais de Compañía.
- Solicitudes de Modificacións de datos Catastrais.
No Taboleiro Informativo deste web indícase de xeito detallado a documentación precisa para cada trámite.