Localización
ubicacion

Servizos ó cidadán

Libros

CONEXIÓN GRATUITA A INTERNET - Servizo integrado na Biblioteca Pública MunicipalfotoTódolos usuarios da Biblioteca Municipal dispoñen de conexión gratuita a internet (Conexión ADSL), así como impresión de documentos. Para elo contan con 8 PCs ó seu dispor