Localización
ubicacion

Servizos ó cidadán

Libros

XULGADO DE PAZ E REXISTRO CIVIL - XULGADO E REXISTRO CIVILfotoDende unha dependencias habilitada ó efecto dentro da Casa do Concello, ofértanse ós cidadáns o Servizo propio do Rexistro Civil e do Xulgado de Paz.
No Taboleiro Informativo deste web pódense ver pormenorizadamente os Servizos ofertados