Localización
ubicacion

Servizos ó cidadán

Libros

SERVIZOS SOCIAIS - SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN PRIMARIAfoto

Dende os Servizos Sociais de Atención Primaria, traballamos activamente para mellorar a calidade de vida e a participación das persoas ou grupos pertencentes o Municipio de Antas de Ulla, dirixida especialmente a aqueles que sofren algún tipo de carencia, marxinación ou desatención selectiva, así como a prevención e eliminación das causas que están na orixe das situacións que desencadenan unha carencia ou conflicto.

 

Mediante este Departamento preténdese ofrecer ao cidadán un sistema integrado de protección social, orientado á prestación programada de atencións e servizos:

 

1.         Información, orientación e asesoramento sobre os dereitos e recursos sociais existentes.

2.         Organización e coordinación do Servizo de axuda a domicilio.

3.         Programas de emergencia, intervención e integración social.

4.         Canalización das demandas que o necesiten, cara ós servizos especializados.

5.         Tramitación de expedientes de:

 

- Solicitude do recoñecemento de     dependencia.

-  Pensións non contributivas.

-  Axudas individuais

-  Prestacións por fillo cargo

-  R.I.S.G.A

-  Programas de termalismo social.

-  Prestacións da Seguridade Social

-  Axudas de integración do menor

-  Etc,etc

 

6.              Programa de desenvolvemento comunitario: Realización de diversas actividades dirixidas a toda a poboación.

 

Dende este servizo invitase a todolos veciños e veciñas que desexen coñecer o contido destes programas, prestacións ou doutros non especificados, que  pasen pola oficina de SS.SS que se atopa na planta baixa da Casa do Concello, onde seran atendid@s en base as necesidades que presenten.

Últimas novidades


Aprobación do II Plan de igualdade de oportunidades de homes e mulleres do Concello de Antas de Ulla. Pleno municipal do día  12-02-08.

 

            Responsable:

Margarita Lemos Teijeiro

Traballadora Social.