Localización
ubicacion

Servizos ó cidadán

Libros

AXENTE DE EMPREGO - AEDLfotoO Concello de Antas de Ulla –coa mediación da Dirección Xeral de Promoción do Emprego- pon ó dispor dos veciños e veciñas do municipio, a Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local.
Os obxectivos prioritarios deste Servizo son:
- Dinamizar socieoconomicamente o entorno local.
- Estimular, potenciar e asesorar proxectos ou iniciativas de carácter empresarial.
- Asesoramento para a creación de empresas.
- Formación i estímulo de novos emprendedores.
- Participación en proxectos da Unión Europea.
Nas dependencias municipais da Casa do Concello, máis concretamente na pranta baixa, o Axente de Emprego e Desenvolvemento Local (AEDL), prestará estes e aqueloutros servizos e xestións encamiñadas á dinamización e fomento da cultura empresarial.
Teléfono de contacto: 982 379251.
Para obter máis información sobre os AEDL pode visitarse o seguinte website:
http:// www.tecnicosempregogalicia.xunta.es