Localización
ubicacion

Servizos ó cidadán

Recursos Naturais

recurso

VACÚN DE CARNE

Tradicionalmente as explotacións de gando vacún do Concello de Antas de Ulla foron maioritariamente conformadas por vacas de raza rubia galega.
Ainda que na actualidade existe un importante número de explotacións de vacas leiteiras, persiste ainda aquela tradición da vaca de carne.
A excelente calidade da carne de Antas trascende en ámbitos mais amplos co provincial.
Dende as estabulacións tradicionais ata novos e modernos sistemas de semiliberdade do gando, a vaca de raza rubia galega segue a ter neste Concello unha relevancia moi considerable na economía dos seus habitantes.