Localización
ubicacion

Servizos ó cidadán

Nova

Feira do Dez

A feira do día 10 volve recuperar o protagonismo nos últimos anos.

Se ben é certo que mudaron as liñas de oferta e demanda de produtos -no sentido de que hoxe os veciños do concello son máis compradores que vendedores-; hai unha cousa que persiste ao paso do tempo: a cita co polbo.foto

A feira do día 10 volveu a reforzarse nos últimos anos.