Localización
ubicacion

Servizos ó cidadán

Nova

Restauración Igrexa de San Xoán

Durante o presente exercicio o  Concello de Antas de Ulla  acometeu as obras de restauración da vella Igrexa de San Xoán. Para elo o Concello contou cunha importante axuda da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, cun orzamento  superior ós 100.000 euros.
foto

Durante o exercicio de 2010 acometéronse importantes obras de restauración e acondicionamento da vella Igrexa Parroquial de Antas de Ulla.

A substitución do tellado e reposición de nova estructura de madeira de castiñeiro, así como nova cuberta con tella do país. Tamén se realizaron obras de reparación das paredes e da porta principal.

Asemade tratouse axeitadamente a carpintería interior e pintado da nave central.

A recuperación deste importante elemento do patrimonio  de Antas foi unha aspiración do Concello dende fai anos, que puido ser materializada  grazas a unha axuda da Consellería de Cultura.

Compre lembrar que a Igrexa está catalogada no Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia.

Datada por algúns autores no século XII (románico tardío).