Localización
ubicacion

Servizos ó cidadán

Nova

Praza Nova

Con máis de 800 metros cadrados de superficie cuberta, a Vila de Antas de Ulla xa disfruta dun espazo cuberto para a celebración de múltiples actividades.

Arredor deste recinto, xa integrado na vida diaria da localidade, veñen celebrándose todo tipo de eventos; como a festa dos maiores a feira do dez, etc.
foto

O Concello de Antas de Ulla xa ten rematadas as obras de cuberta e cerramento da Praza Nova, así como de ampliación da mesma.

Grazas a unha subvención da Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia, a Vila de Antas xa conta cun espazo cuberto onde poder realizar todo tipo de eventos e actividades sen que a climatoloxía sexa óbice para a súa realización.

O orzamento desta obra superarou os 250.000 euros e, ademáis da ampliación e cuberta dos 900 metros cadrados que ten a superficie, tamén se abordou o cerramento lateral da Praza. Este é fixo nas zonas máis expostas ós elementos e dotado de elementos desmontables no resto.