Localización
ubicacion

Servizos ó cidadán

Nova

Comunicación de queima

Para obter autorización de queima é preciso chamar ao número 902 112 000 , onde se lles asignará un número  que deberá conservar coa fin de poder demostrar que dita solicitude foi xestionada.
Nas Oficinas Municipais serán atendidas aquelas dúbidas xurdidas sobre este particular.


foto

Os permisos de queima faranse mediante petición do interesado ao número 902 112 000 da Consellería de Medio Rural; quen pedirá os datos precisos sobre o día e o lugar no que se pretende facer a queima.

Asemade asignarase un número que o peticionario deberá ter apuntado para poder demostrar a autorización.

Para maior información pódese pasar polas Oficinas Municipais.