Localización
ubicacion

Servizos ó cidadán

Cuartel da Garda Civil

policia

GARDA CIVIL

Av. Xeneral Portomeñe, s/n
27570 - ANTAS DE ULLA
LUGO
Tlfs: 982 379 082 / 982 379 916/ 982 377 785


POLICÍA NACIONAL
091